Facebook Gimnazjum

 

O przyjęciu do liceum decyduje liczba wolnych miejsc (na wszystkie profile przyjmowane są w roczniku max 24 osoby) oraz:

1. w przypadku klasy I - średnia ocen po I semestrze nauki w klasie VIII z przedmiotów, w tym szczególnie z przedmiotów, które uczeń będzie zdawał na maturze oraz wynik egzaminu ósmoklasisty / w przypadku klasy I (w trakcie trwania) oraz kolejnych - średnia ocen z przedmiotów kluczowych w momencie przeniesienia,

2. wynik egzaminu z j. angielskiego przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły (z egzaminu zwolnieni są finaliści i laureaci ogólnopolskiego/wojewódzkiego konkursu języka angielskiego/olimpiady przedmiotowej oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego).

 W przypadku uzyskania przez kandydatów takich samych wyników ze wszystkich kryteriów rekrutacji o przyjęciu do szkoły decydować będzie kolejność przesłania formularza rekrutacyjnego.

 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


-------------------

 
TERMINY NABORU/FORMULARZ REKRUTACYJNY>>


-------------------


OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

Opłata wpisowa - 500 PLN
Czesne - 580 PLN
Ubezpieczenie - 50 PLN / rok
Materiały papiernicze - 120 PLN / semestr
Podręczniki / materiały dodatkowe - koszt uzależniony od klasy / rok

Opłaty za szkołę można wpłacać w sekretariacie lub na konto:
Edukacja Kinga Wnuk - PKO BP SA nr rachunku 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881


ZWOLNIENIA Z CZESNEGO I RABATY:

Uczniów, którzy są laureatami/finalistami wojewódzkiego/ogólnopolskiego/międzynarodowego konkursu przedmiotowego oraz ogólnopolskich konkursów/olimpiad przedmiotowych, jak również uczniów z średnią powyżej 5,50 zapraszamy do ubiegania się o stypendium naukowe w naszej szkole.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM>>

W przypadku rodzeństw, w sytuacji kiedy pierwsze dziecko płaci pełne czesne, drugie otrzymuje 30%, a trzecie i kolejne 15% rabatu (oferta wspólna dla liceum, szkoły podstawowej i przedszkola).