Facebook Gimnazjum

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

1. ETAP - formularz online
    do 31. maja 2021 r. (nabór uzupełniający do 25. czerwca)
    link do formularza>> 

2. ETAP - test z języka angielskiego* - termin do ustalenia z kandydatami

3. ETAP - złożenie dokumentów - do 9. lipca 2021 r.:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- wniosek oraz kopia zaświadczenia o zdobyciu tytułu finalisty/laureata konkursu przedmiotowego/olimpiady

4. ETAP - ogłoszenie wyników rekrutacji oraz informacji o przyznanych stypendiach naukowych - do 15. lipca 2021 r.


*nie dotyczy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego oraz laureatów wojewódzkiego/ogólnopolskiego/międzynarodowego 
  konkursu języka angielskiego/olimpiady przedmiotowej
**dotyczy osób ubiegających się o stypendium naukowe