Facebook Gimnazjum

 

1. ETAP - formularz on-line - do 30. maja, nabór uzupełniający do 20. czerwca
    link do formularza>> 

2. ETAP - test z języka angielskiego* - czerwiec (dokładny termin do ustalenia z kandydatami)

3. ETAP - złożenie dokumentów - do 25. czerwca
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- kopia zaświadczenia o zdobyciu tytułu finalisty/laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego/olimpiady**.

4. ETAP - ogłoszenie wyników rekrutacji - do 30. czerwca
- informacja o uczniach przyjętych do szkoły,
- informacja o przyznanych stypendiach naukowych.


*nie dotyczy uczniów Niepublicznego Gimnazjum im. St. Konarskiego i laureatów wojewódzkiego konkursu języka angielskiego/olimpiady przedmiotowej
**dotyczy osób ubiegających się o stypendium