Facebook Gimnazjum

Założenie liceum ogólnokształcącego jest czwartym i zarazem ostatnim etapem na ścieżce edukacyjnej
od przedszkola do liceum, której idea powstała w 2003 roku. Wówczas otworzyliśmy pierwsze w naszym
mieście i drugie w województwie Niepubliczne Przedszkole Smyk, a po kilku latach Niepubliczną Szkołę Podstawową (2007) i Niepubliczne Gimnazjum (2013) im. Stanisława Konarskiego.

Innymi słowy od lat przecieramy szlaki, rośniemy razem z naszymi uczniami i tworzymy nową jakość.

Naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój, dobre wychowanie oraz ciągłość
i spójność edukacyjna na wszystkich poziomach kształcenia. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw,
realizujemy program edukacji dwujęzycznej, uczestniczymy w międzynarodowych projektach, dbamy
o rozwój kompetencji miękkich, które są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości.

Tworzymy szkoły pozytywnych emocji i serdecznych relacji, bezpieczne, przyjazne i nowoczesne.
Jesteśmy otwarci na każde działanie, które służy szkolnej społeczności, a przy tym z radością zmieniamy
się i rozwijamy dla naszych uczniów - aktywnych, mądrych i otwartych na świat młodych ludzi...

i co najważniejsze - nieustająco od lat...