Informacje o naszych sukcesach z bieżącego roku szkolnego znajdują się w aktualnościach.
Zapraszamy do lektury>>


ROK SZKOLNY 2017/2018

czerwiec 2018 r.
Uczeń klasy II otrzymał stypendium Starosty Ostrowieckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.

maj 2018 r.
Nasza uczennica została radną I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Inauguracja sejmiku była częścią gali z okazji jubileuszu 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Gościem specjalnym był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

kwiecień 2018 r.
Dyrektor naszej szkoły została odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.kwiecień 2018 r.
Nasz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

kwiecień 2018 r.
Nasz drugoklasista zdobył tytuł finalisty w XLIV Olimpiadzie Geograficznej. Do tytułu laureata zabrakło mu jedynie 0,5 punktu.
materiał Kuriera Zamojskiego>>

kwiecień 2018 r.
Nasza licealistka zajęła I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym.

marzec 2018 r.
W siedzibie naszych szkół, po ponad półrocznym okresie przygotowań, zostało otwarte pierwsze w Polsce szkolne LEGO Education Innovation Studio. Na wybór naszych szkół jako lokalizacji wzorcowego LEIS'a miały wpływ wysokie wyniki edukacyjne, nowoczesna infrastruktura oraz zastosowanie rozwiązań LEGO Education w całym cyklu kształcenia. W uroczystości otwarcia uczestniczył Wicekurator Tomasz Pleban, członkowie zarządu AKCES Edukacja - wyłącznego dystrybutora na Polskę rozwiązań LEGO Education oraz przedstawiciele polskich partnerów zaproszonych do realizacji projektu - MAC Edukacja z Kielc, Entelo z Lublina i Graveric z Ostrowca.
materiał Wiadomości Świętokrzyskie>>
materiał wyborcza.pl>>
materiał Lokalna.TV>>
materiał mamadu.pl>>

marzec 2018 r.
Teatr Doraźny, w którym występują nasze uczennice zdobył cztery nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada", w tym nagrodę główną przyznaną przez jury pod przewodnictwem Doroty Segdy oraz nagrodę specjalną przyznaną przez publicystę Piotra Zarembę.
materiał wPolityce.pl>>

marzec 2018 r.
Nasz licealista zakwalifikował się do centralnego etapu Olimpiady Geograficznej.

marzec 2018 r.
Nasz uczeń zdobył wyróżnienie w międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny".

marzec 2018 r.
Nasi licealiści zajęli drużynowo dwa pierwsze i jedno trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zorganizowanym przez CKZiU - Zespół Szkół nr 4.

marzec 2018 r.
Nasza uczennica zajęła I miejsce w konkursie języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

marzec 2018 r.
Dwoje uczniów otrzymało stypendium Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznawane w ramach "Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego”.

marzec 2018 r.
Nasi licealiści zajęli I miejsce w powiatowym Konkursie Matematycznym "Czar par".

marzec 2018 r.
Nasz uczeń uzyskał najlepszy wynik w województwie i zakwalifikował się do finałowych zawodów XLIV Olimpiady Geograficznej.

luty 2018 r.
Idea "od przedszkola do liceum" i stworzony przez nas kompleks edukacyjny został nominowany do "Świętokrzyskiej Victorii"- Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
materiał Urzędu Marszałkowskiego>>
materiał wyborcza.pl>>styczeń 2018 r.
Nasza pani dyrektor została Osobowością Roku 2018 w programie Polskie Orły Biznesu. Nagroda przyznawana jest osobom wyróżniającym się najwyższymi zasadami etycznymi oraz wybitnymi osiągnięciami i zasługami na rzecz rozwoju swojego przedsiębiorstwa.grudzień 2017 r.
Dwoje uczniów klasy II zakwalifikowało się do II etapu olimpiady historycznej i geograficznej.

grudzień 2017 r.
Uczennica naszego liceum została stypendystką Programu GRAND realizowanego przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Celem programu jest wsparcie finansowe wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa świętokrzyskiego.
więcej informacji>>

listopad 2017 r.
Nasza praca została nagrodzona znakiem jakości "Nasze Dobre Świętokrzyskie". Dedykowanym najlepszym produktom i usługom w województwie.
materiał Echa Dnia>>

październik 2017 r.
Uczeń pierwszej klasy otrzymał stypendium "Mistrzowie Matematyki". Przyznawane przez Fundację Vive Serce Dzieciom. W projekcie wyróżniani są uczniowie o wybitnych zdolnościach matematycznych.

październik 2017 r.
Nasz licealista otrzymał przyznawaną przez Marszałka Nagrodę "Talent Świętokrzyski". Nagrodę przyznano najzdolniejszym uczniom powiatu ostrowieckiego.
materiał Echa Dnia>>
więcej informacji>>

wrzesień 2017 r.
Nasi uczniowie wygrali grę miejską "Gra o grosz" zorganizowaną z okazji 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Gra miała na celu uczczenie 420 lat powstania Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszystkie zadania opierały się o wydarzenia z historii miasta.

wrzesień 2017 r.
Nasze szkoły otrzymały certyfikat "Wiarygodnej Szkoły", przyznawany placówkom, które spełniają najwyższe standardy w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.
materiał Gazety Ostrowieckiej>>
materiał Lokalna.TV>>
ROK SZKOLNY 2016/2017

maj 2017 r.
Troje uczniów zostało laureatami w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dla Szkół Ponadgimnazjalnych - „Mistrzostwa szaradziarskie".

maj 2017 r.
Pięcioro uczniów klasy I osiągnęło wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "FOX" organizowanym pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Taki wynik osiąga jedynie 4% uczestników.

maj 2017 r.
Nasz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości realizowanych w systemie dwujęzycznym został nominowany do tytułu "Belfer Roku 2017".

maj 2017 r.
Miło nam poinformować, że nasza szkoła pozyskała środki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego! Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz doposażenie  pięciu  pracowni   przedmiotowych -  matematycznej,  fizycznej,  chemicznej,  informatycznej i przyrodniczej.

kwiecień 2017 r.
Uczeń klasy I otrzymał stypendium przyznawane w ramach "Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego”.
materiał Echa dnia>>

marzec 2017 r.
Uczeń klasy I zakwalifikował się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Górach Polski zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Tatrzańskie Parki Narodowe i zajął V miejsce.

październik 2016 r.
Nasza uczennica zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie fotograficznym "Woda - twój najbliższy przyjaciel" zorganizowanym przez Staropolski Klaster Wodny.

listopad 2016 r.
Organ prowadzący nasze liceum został nagrodzony w konkursie "Nasze Dobre Świętokrzyskie", którego celem jest promowanie najlepszych w województwie produktów i usług.listopad 2016 r.
Dyrektor naszej szkoły znalazła się w gronie "Ludzi niezwykłych dla Ostrowca Świętokrzyskiego" w rysunkach Tadeusza Kurka - osób, których działalność w wyjątkowy sposób służyła i służy naszemu miastu i jego mieszkańcom. Promocja albumu połączona z wystawą prac odbyła się w Galerii Fotografii MCK, a w przyszłym roku będzie prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych.
materiał Lokalna.TV>>

październik 2016 r.
W czasie wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej dyrektor naszej szkoły została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej - polskim odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
materiał Ostrowiec.News>>wrzesień 2016 r.
Miło nam poinformować, że nasza pani pedagog została Ambasadorem Edukacji Kulczyk Fundation i uczestniczyła w posiedzeniu założycielskim i kolegium ekspertów AEKF, w czasie których wypracowano koncepcję działań oraz stworzono plan ogólnopolskiej sieci współpracy nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych.
więcej informacji o fundacji>>

    

wrzesień 2016 r.
Nasi uczniowie, którzy jeszcze jako nasi gimnazjaliści pod koniec III klasy przystąpili do miedzynarodowego egzaminu z j. angielskiego na poziomie B2, odebrali certyfikaty PTE uznawane na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

wrzesień 2016 r.
Otwierając liceum staliśmy się pierwszym w naszym województwie kompleksem edukacyjnym, który kształci od przedszkola do liceum. Miło jest być pionierem!

 

Proponujemy zapoznanie się z sukcesami uczniów w naszym gimnazjum i szkole podstawowej:

sukcesy - gimnazjum>>
wyniki egzaminu gimnazjalnego>>
sukcesy - szkoła podstawowa>>
wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej>>