Facebook Gimnazjum
                                       
    KARTA ZGŁOSZENIA

Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie.


Dodatkowo, w przypadku dzieci przenoszonych z innych przedszkoli prosimy o dostarczenie opinii z placówki,
do której dziecko aktualnie uczęszcza:

    OPINIA O DZIECKU