Facebook Gimnazjum

 Pociechy korzystające z pełnego pobytu uczestniczą ponadto w innych zajęciach tj:

rytmika

zajęcia sportowe

zajęcia plastyczne

szachy

zajęcia z komputerem

taniec nowoczesny

zajęcia z tablicą multimedialną

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów 
i odbywają się z podziałem na grupy zgodnie z przyjętym grafikiem.

  W miarę potrzeb i zainteresowań organizowane są również zajęcia tj.:
zajęcia z logopedą
nauka pływania
nauka gry na pianinie
Akademia Nauki  3/4 latki
Akademia Nauki 5/6 latki
gimnastyka korekcyjna