Facebook Gimnazjum

Nasze Smyki przez cały dzień uczą się języka angielskiego.


Nasze przedszkole realizuje autorski program edukacji dwujęzycznej, którego celem jest "otaczanie" dzieci językiem angielskim przez cały dzień. W tym celu w planie dnia o różnych porach mamy anglojęzyczne bloki tematyczne: Wake-up Time (czas porannej aktywności), English Time (czas zajęć j angielskiego), Movie Time (czas programów i bajek edukacyjnych), Story Time (czas czytania książek i opowiadania historyjek z wykorzystaniem m.in. flashcards) oraz Play&Game Time (czas gier i zabaw z zastosowaniem całej gamy różnorodnych pomocy). Na zajęciach wykorzystujemy również tablicę multimedialną oraz opracowane z myślą o najmłodszych programy interaktywne wiodących wydawnictw.

Ponadto wdrażamy również anglojęzyczną komunikację z naszymi Smykami, uczestniczymy w międzynarodowym projekcie "International Kindergarten", dzięki któremu zajęcia z dziećmi prowadzą obcokrajowcy, współpracujemy z firmą, która organizuje w naszym przedszkolu  teatrzyki z elementami języka angielskiego, inwestujemy w pomoce do edukacji dwujęzycznej i anglojęzyczną literaturę dla najmłodszych oraz podejmujemy szereg innych inicjatyw, a przy tym intensywnie szkolimy naszą kadrę.  Utworzyliśmy również English Speaking Zone - miejsce, w którym prowadzimy zajęcia posługując się tylko i wyłącznie językiem angielskim i dbamy o zachowanie zasady OPOL - one person, one language.

We wrześniu 2017 jako pierwsze przedszkole w województwie przystąpiliśmy do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future", który wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Program od początku urzekł nas merytoryką, spójnością i kompleksowym podejściem do tematu. Ogromnym plusem jest to, że włącza on w działania wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi oraz chętnych do współpracy rodziców (a tych z roku na rok jest coraz więcej!).

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu, systematycznej codziennej pracy i jej efektach zostaliśmy wyróżnieni najpierw tytułem placówki partnerskiej (2017), następnie patronackiej (2018), a od 2020 roku drugim w Polsce tytułem placówki eksperckiej.

Więcej informacji o programie Dwujęzyczne Dzieci>>