Facebook Gimnazjum

 

Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny i twórczy rozwój wszystkim Naszym Przedszkolakom.

Propagujemy pogodne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa przyjemnością.

Sprawiamy, że dzieci czują akceptowane, lubiane i szczęśliwe.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Rozwijamy talenty i zainteresowania.
Wychowujemy wrażliwego i pełnego pomysłów młodego człowieka.

Współpracujemy z Rodzicami i ....wspólnie tworzymy szczęśliwe dzieciństwo Naszych Smyków.