Facebook Gimnazjum

 

Jesteśmy młodzi, wykształceni, kreatywni, wrażliwi na wielkie problemy małych ludzi.

Kochamy pracę z dziećmi.

Tworzymy rodzinną atmosferę pełną ciepła, spokoju, radości i akceptacji.

Dbamy o wszechstronny rozwój Naszych Przedszkolaków.

Dostrzegamy ich potrzeby, zainteresowania i zdolności.

Kształtujemy ich społeczną i emocjonalną dojrzałość.

Cenimy sobie współpracę z Rodzicami.

Wierzymy w powołanie i z pasją wykonujemy codzienne obowiązki...

  ...a najpiękniejszą nagrodą za naszą pracę jest radość i uśmiech Naszych Smyków 
 oraz spokój i zaufanie wszystkich, którzy je kochają.

                        Kinga Wnuk - dyrektor Kasia Kita  - nauczyciel EP   Diana Stępień - nauczyciel EP,
koordynator edukacji dwujęzycznej
Monika Ronduda - nauczyciel EP Basia Skuza - nauczyciel EP Asia Jankowska - nauczyciel EP
     
 
     
Marzena Cetera - język angielski  Marek Rega - szachy  Teresa Dybiec - zajęcia sportowe
     
 
Monika Wielińska - taniec Ewa Dwojak - zajęcia plastyczne  Małgosia Banasik - rytmika

   
     
Jacek Kuflikowski - zaj. z komputerem