Facebook Gimnazjum

 

Do naszego Przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (nasi absolwenci mogą kontynuować naukę w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego).

Zapisy na każdy nowy rok szkolny przyjmujemy z rocznym wyprzedzeniem (od września). O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. 

W związku z dużym zainteresowaniem naszym przedszkolem i ograniczoną liczbą miejsc w grupach informujemy, że w przypadku braku wolnych miejsc na bieżący rok szkolny tworzymy listy rezerwowe. 


Dzieci przyjmowane są do Przedszkola na podstawie:

  • wypełnionej "Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola",
  • podpisania umowy o świadczenie usług w przedszkolu,
  • aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka i jego zdolności do uczęszczania do przedszkola.


Opłaty za pobyt Smyka w naszym przedszkolu w roku 2022/2023 wynoszą:

  • jednorazowa opłata organizacyjna - 600 zł.
  • czesne - 540 zł./m-c (pakiet podstawowy) lub 640 zł./m-c (pakiet pełny)*, **
  • materiały plastyczno-papiernicze - 190 zł./semestr
  • ubezpieczenie dziecka - dobrowolne
  • podręczniki do realizacji podstawy programowej - koszt/rok w zależności od grupy
  • podręczniki do nauki j. angielskiego/edukacji dwujęzycznej - koszt/rok w zależności od grupy

Nasz numer konta:
Edukacja Kinga Wnuk - PKO BP SA nr rachunku 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881


Zapraszamy także dzieci w wieku od dwóch lat wraz z Rodzicami na spotkania adaptacyjne, które pomagają  w łagodnej adaptacji w naszym przedszkolu.

 
*oba pakiety uwzględniają wyżywienie - częściowe, bądź pełne
**korzystne warunki dla rodzeństw korzystających z pełnego pobytu - w sytuacji kiedy pierwsze dziecko płaci pełne czesne drugie dziecko otrzymuje 30% rabatu na pobyt w naszej placówce, a trzecie i kolejne 15%  (oferta wspólna dla przedszkola, szkoły podstawowej i liceum)