Facebook Gimnazjum


Z dużą troską i starannością dokonaliśmy wyboru zespołu uczącego. Obok młodych nauczycieli naszą szkołę współtworzą doświadczeni pedagodzy. Przy doborze kadry uwzględniamy przede wszystkim powołanie do zawodu, wykształcenie, dotychczasowe osiągnięcia, kulturę osobistą, opinię środowiska oraz otwartość na rozwiązania nowatorskie.

Kompetencja, entuzjazm do pracy i chęć ciągłego rozwoju naszych nauczycieli są gwarancją wysokiego poziomu nauczania, a istotą ich codziennej pracy jest bycie dla uczniów autorytetem, partnerem i przyjacielem.

Nasz zespół tworzą oddani pracy profesjonaliści, osoby kompetentne i wymagające, a przy tym serdeczne, lubiane przez uczniów, szanowane przez rodziców.


Dyrektor szkoły - dr n. hum. Kinga Wnuk

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych (klasy 1-3) - mgr Anna Sudnik

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych (klasy 4-8) - mgr Halina Sendys

Koordynator ds. projektów międzynarodowych i edukacji dwujęzycznej - mgr Edyta Jakubczyk


KLASY 1-3:

Edukacja wczesnoszkolna - mgr Anna Matynia

Edukacja wczesnoszkolna - mgr Jolanta Kaliska

Edukacja wczesnoszkolna - mgr Agnieszka Chłopek

J. angielski - mgr Marzena Cetera

Zajęcia z komputerem /robotyka - mgr Jacek Kuflikowski

Zajęcia sportowe z elem. tenisa ziemnego - mgr Zbigniew Stępień

Zajęcia sportowe - gimnastyka - mgr Jacek Dziewit

Zajęcia na basenie - mgr Krzysztof Grzesik, mgr Katarzyna Cichosz, mgr Roman Polit

Zajęcia umuzykalniające - mgr Małgorzata Banasik

Zajęcia twórcze z elem. arteterapii -  mgr Magdalena Pająk

Koło polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze - wychowawcy klas

Szachy - Marek Rega

Religia - ks. Michał Zasowski

Etyka - mgr Piotr Kiljański

Klub szkolny - English Speaking Zone - mgr Milena Bełczewska-Domagała


KLASY 4-8:

J. polski - mgr Aneta Jary

Matematyka - mgr Agnieszka Stajek, mgr Grażyna Janik

J. angielski - mgr Edyta Jakubczyk, mgr Edyta Dąda, mgr Łukasz Łuczak

J. hiszpański - mgr Beata Glebowicz,  mgr Agnieszka Kaptur, mgr Patrycja Kosmacińska

Historia - mgr Anna Lasota, mgr Dariusz Grabowski

Geografia, przyroda - mgr Anna Lenart, mgr Małgorzata Cholewińska

Biologia, przyroda - mgr Edyta Czarnecka

Fizyka, informatyka/robotyka - mgr Jacek Kuflikowski

Chemia -
mgr Danuta Floras

Plastyka - mgr Marcin Jedlikowski

Muzyka - mgr Małgorzata Banasik

Technika - mgr Milena Bełczewska-Domagała

WF - mgr Małgorzata Szczepańska, mgr Jacek Dziewit. mgr Zbigniew Stępień (tenis ziemny)

Etyka - mgr Piotr Kiljański

Religia - ks. Michał Zasowski

Koło polonistyczne - mgr Aneta Jary, mgr Dorota Żurek

Koło matematyczne - mgr Grażyna Janik, mgr Agnieszka Stajek

Koło języka angielskiego - mgr Łukasz Łuczak

Koło języka niemieckiego - mgr Agata Pocheć

Koło historyczne - mgr Dariusz Grabowski

Koło informatyczne - mgr Jacek Kuflikowski

Koło fotograficzne - mgr Norbert Schindler

Koło filmowe - mgr Wojciech Szymański

Koło plastyczne - mgr Marcin Jedlikowski

Taniec - Monika Wileńska

Szachy - Marek Rega

Pedagog - mgr Katarzyna Chałupczak

Psycholog - mgr Maria Lipiec

Nauczyciel wspierający - Aneta Gianni

Klub szkolny - English Speaking Zone - mgr Milena Bełczewska-Domagała


Koordynatorzy szkolnych projektów:

Akademia Odpowiedzialności - kl. 1-3 (projekt, który uczy zasad, samodzielności i odpowiedzialności) - wychowawcy klas

Akademia Umiejętności - kl. 4-6 (projekt w ramach, którego uczymy jak efektywnie się uczyć) - trenerzy Akademii Nauki

Akademia Kreatywności - kl. 4-8 i gimnazjum (projekt z obszaru działań teatralnych, twórczych i inteligencji emocjonalnej) - mgr Aneta Jary, mgr Ewa Stępień, mgr Katarzyna Chałupczak, mgr Marcin Jedlikowski

Akademia Wolontariatu - kl. 4-8, gimnazjum i liceum (projekt z obszaru zaangażowania społecznego) - mgr Katarzyna Chałupczak, mgr Agata Pocheć

Akademia Współpracy - kl. 1-8, gimnazjum i liceum (projekt dedykowany współpracy rodziców ze szkołą) - mgr Katarzyna Chałupczak, mgr Agata Pocheć

 

do góry