Facebook Gimnazjum

 
ZAPISY przyjmujemy od stycznia każdego roku. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba wolnych miejsc oraz:

- do klas I-III wynik sprawdzianu przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły, który odbywa się po indywidualnym uzgodnieniu terminu, polegającego na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności jakie dziecko, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, powinno opanować na danym etapie edukacyjnym oraz rozmowa z języka angielskiego,

- do klasy IV wynik sprawdzianu przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły (zasady j.w.) lub wynik Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty/Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów oraz sprawdzian z języka angielskiego,

- w przypadku klas V-VIII wynik sprawdzianu przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz średnia ocen w czasie przeniesienia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


------------------


OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

Opłata wpisowa - 600 PLN
Czesne - 640 PLN
Materiały plastyczno-papiernicze - 190 PLN / semestr
Ubezpieczenie - dobrowolne
Podręczniki / materiały dodatkowe - koszt uzależniony od klasy / rok

Opłaty za szkołę można wpłacać w sekretariacie lub na konto:
Edukacja Kinga Wnuk - PKO BP SA nr rachunku 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881


RABATY:
W przypadku rodzeństw, w sytuacji kiedy pierwsze dziecko płaci pełne czesne, drugie otrzymuje 30%, a trzecie i kolejne 15% rabatu (oferta wspólna dla liceum, szkoły podstawowej i przedszkola).

 

do góry