Facebook Gimnazjum

 

ZAPISY przyjmujemy od stycznia każdego roku. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba wolnych miejsc oraz:

- do klas I-III wynik sprawdzianu przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły, który odbywa się po indywidualnym uzgodnieniu terminu, polegającego na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności jakie dziecko, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, powinno opanować na danym etapie edukacyjnym oraz rozmowa z j. angielskiego,

- do klasy klasy IV wynik sprawdzianu przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły (zasady j.w.) lub wynik Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty/Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów oraz test z j. angielskiego,

- w przypadku klas V-VIII wynik sprawdzianu przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły (zasady j.w.) oraz średnia ocen z przedmiotów takich jak j. polski, matematyka, przyroda (biologia, geografia, fizyka, chemia od klasy VII), historia i j. angielski w czasie przeniesienia.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


------------------


OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Opłata wpisowa - 500 PLN
Czesne - 460 PLN pobyt pełny całodzienny
Ubezpieczenie - 50 PLN / rok
Materiały plastyczno-papiernicze - 150 PLN / semestr
Podręczniki / materiały dodatkowe - koszt uzależniony od klasy / rok

Opłaty za szkołę można wpłacać w sekretariacie lub na konto:
Edukacja Kinga Wnuk - PKO BP SA nr rachunku 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881


ZWOLNIENIA Z CZESNEGO I RABATY:

Uczniów, którzy są laureatami/finalistami wojewódzkiego/ogólnopolskiego/międzynarodowego konkursu przedmiotowego oraz ogólnopolskich konkursów/olimpiad przedmiotowych, jak również uczniów ze średnią 5,50 i powyżej zapraszamy do ubiegania się o stypendium naukowe w naszej szkole.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM>>

W przypadku rodzeństw, w sytuacji kiedy pierwsze dziecko płaci pełne czesne, drugie otrzymuje 30%, a trzecie 15% rabatu (oferta wspólna dla liceum, gimnazjum szkoły podstawowej i przedszkola).

 

do góry