ROK SZKOLNY 2016/2017

Kolejny sukces naszych uczniów w egzaminie gimnazjalnym! Średnie naszej szkoły są wyższe od średniej krajowej od 19 do 40%. Język polski - 87,8% (śr. wojewódzka 69%, śr. krajowa 69%. śr. powiatu ostrowieckiego 67,6, śr. miasta 67,7), historia i wos - 82,8% (w 58%, k 59%, p 54,9%, m 55,8%), matematyka - 87,1% (47%, k 47%, p 41,4%, m 42,2%), przedmioty przyrodnicze - 76,5% (w 52%, k 52%, p 49,2%, m 49,3%), j. angielski podstawowy - 94,6% (w 66%, k 67%, p 63,7%, m 65,4%), j. angielski rozszerzony - 87,7% (w 46%, k 49 %, p 43,8%, o 45,3%). Osiągnięte wyniki ponownie dały nam miejsce wśród 4% procent gimnazjów z najlepszymi wynikami w Polsce, trzecie miejsce w województwie oraz pierwsze w mieście i powiecie.
materiał Ostrowiec News>>
materiał Gazety Ostrowickiej>>
materiał Lokalna.TV>>
materiał Echa Dnia - powiat>>
materiał Echa Dnia - województwo>>

 

 

 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2015/2016
piszemy pierwszy egzamin gimnazjalny

Wielki sukces naszych uczniów w egzaminie gimnazjalnym! Średnie naszej szkoły są następujące: j polski - 86,6% (śr. wojewódzka 69%, śr. krajowa 69%), historia i wos - 77,7% (w 56%, k 57%), matematyka - 85,2% (w 48%, k 49%), przedmioty przyrodnicze - 77,0% (w 52%, k 51%), j. angielski podstawowy - 97,5% (w 63%, k 64%), j. angielski rozszerzony - 91,1 % (w 43%, k 45 %). Osiągnięte wyniki dały nam miejsce w 9. najwyższej staninie we wszystkich częściach egzaminu, a tym samym wśród kilku procent gimnazjów z najlepszymi wynikami w Polsce. Jest to również najlepszy wynik w historii naszego miasta i powiatu. Nasze gimnazjum zajęło również drugie miejsce w rankingu najlepszych szkół w województwie, a z języka. angielskiego nasze wyniki są lepsze od wyniku lidera.
materiał Echa Dnia - wydanie prasowe>>
materiał Echa Dnia - województwo>>
materiał Echa Dnia - powiat>>
materiał Gazety Ostrowieckiej>>
materiał Lokalna.TV>>
materiał Ostrowiec.News>> 

W próbnym egzaminie gimnazjalnym z wydawnictwem WSiP uczniowie klasy II osiągnęli wszystkie wyniki w 9. najwyższej staninie. Język polski - 71,35% (średnia wojewódzka - 56%, średnia krajowa - 50%), historia/wos - 73,44% (średnia wojewódzka - 56%, średnia krajowa - 52%), przedmioty przyrodnicze - 61,54% (średnia wojewódzka - 37%, średnia
krajowa - 38%), matematyka - 60,11% (średnia wojewódzka - 39%, średnia krajowa - 38%).

W próbnym egzaminie gimnazjalnym z wydawnictwem Operon uczniowie klasy III osiągnęli następujące wyniki: blok humanistyczny - 78% (średnia wojewódzka - 57%, średnia krajowa - 56%), blok matematyczno-przyrodniczy - 69% (średnia wojewódzka - 47%, średnia krajowa - 45%),  j. angielski podstawowy - 98% (średnia wojewódzka - 64%, średnia krajowa - 64%), j. angielski rozszerzony - 89% (średnia wojewódzka - 50%, średnia krajowa - 50%).

W próbnym egzaminie gimnazjalnym z wydawnictwem WSiP uczniowie klasy III osiągnęli następujące wyniki: j. polski - 63,17% (średnia wojewódzka - 47%, średnia krajowa - 48%), historia/wos - 64,96% (średnia wojewódzka - 52%, średnia krajowa - 52%), przedmioty przyrodnicze - 65,71% (średnia wojewódzka - 41%, średnia krajowa - 42%), matematyka - 52,64% (średnia wojewódzka - 31%, średnia krajowa - 33%). tym samym ze wszystkich przedmiotów nasza szkoła ma miejsce w najwyższej 9. staninie. Jako, że WSiP nie organizował egzaminu z j. angielskiego, przeprowadziliśmy wewnętrzny egzamin próbny, w którym nasi uczniowie otrzymali: z części podstawowej - 95%, z części rozszerzonej - 87,5%.


zapraszamy również do zapoznania się z:
 naszymi osiągnięciami>>
projektami i programami w jakich bierzemy udział>>
ciekawymi wydarzeniami w naszej szkole/z udziałem naszych uczniów>> 

 

do góry