Facebook Gimnazjum


ZAPISY przyjmujemy od początku stycznia każdego roku. O przyjęciu do gimnazjum decyduje liczba wolnych miejsc oraz

1. wynik egzaminu na koniec szkoły podstawowej,
2. średnia ocen,
3. wynik testu z j. angielskiego.

 *test z j. hiszpańskiego nie jest przeprowadzany z uwagi na to, że nowi uczniowie, którzy wcześniej nie uczyli się hiszpańskiego mają utworzoną odrębną grupę od podstaw; w przypadku uczniów, którzy przenoszą się w klasie II lub III, a uczyli się innego niż hiszpański języka obcego również tworzymy odrębną grupę językową

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


-------------------


OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Opłata wpisowa - 400 PLN
Czesne - 480 PLN
Ubezpieczenie - 50 PLN / rok
Materiały papiernicze - 120 PLN / semestr
Podręczniki / materiały dodatkowe - koszt uzależniony od klasy / rok

 
Opłaty za szkołę można wpłacać w sekretariacie lub na konto:
Edukacja Kinga Wnuk - PKO BP SA nr rachunku 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881


RABATY:

Uczniowie, którzy są finalistami/laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych mogą się ubiegać o stypendium naukowe. Regulamin przyznawania stypendium jest dostępny w sekretariacie szkoły.

W przypadku rodzeństw, w sytuacji kiedy pierwsze dziecko płaci pełne czesne, drugie otrzymuje 30%, a trzecie 15% rabatu (oferta wspólna dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i przedszkola).