Facebook Gimnazjum

 

1. ETAP - formularz on-line
    link do formularza>>

2. ETAP - test z języka angielskiego

3. ETAP - złożenie dokumentów:
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- oryginał lub kopia zaświadczenia o zdobyciu tytułu finalisty/laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego/
  zaświadczenie dyrektora gimnazjum o uzyskaniu w roku szkolnym 2015/2016 stypendium naukowego*.

4. ETAP - ogłoszenie wyników rekrutacji:
- informacja o uczniach przyjętych do szkoły,
- informacja o przyznanych stypendiach naukowych.

30. czerwca 2016 roku przyjęliśmy pierwszą - historyczną grupę uczniów do naszego liceum.
Dziękujemy za okazane zaufanie.


*dotyczy osób ubiegających się o stypendium