Facebook Gimnazjum

Korzystanie z zasobów serwisu e-Rodzice wymaga zalogowania:

 

Login
Hasło
 

 

Jeżeli nie posiadasz konta prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu rejestracji oraz przyznania loginu i hasła dostępu do tej część sewisu www.edukacja.org.pl. Wszystkie dane w formularzu są wymagane.

 

Login
Utwórz swoje hasło
E-mail
Nazwisko i imię ucznia
Data urodzenia ucznia
Klasa
Nazwiska i imiona rodziców
 
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Edukacja Kinga Wnuk
  ul. Sienkiewicza 65
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostępu do bazy e-Rodzice oraz subskrypcji przedszkolnego/szkolnego newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a-c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb dostępu do serwisu e-Rodzice.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących funkcjonowania szkoły drogą elektroniczną przez Edukacja Kinga Wnuk