Facebook Gimnazjum


Nasza kadra systematycznie uczestniczy w szkoleniach/warsztatach/konferencjach, które służą doskonaleniu jakości pracy.

III Ogólnopolski Zjazd Szkół Dwujęzycznych

"eEdukacja to relacja"

Spotkanie Klubu "Budzących Się Szkół"

Spotkanie Klubu "EduLidera"

"15 lat Szkoły z Klasą"

"Sztuka Edukacji - Nowocześni Edukatorzy - Pasjonaci z Wizją"

"Świętokrzyska Giełda Projektów"

"Wiem. Czuję... Pomagam! Empatia w szkole."

"Kolegium Eksperckie Ambasadorów Edukacji Kulczyk Fundation"

"Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji"

"Edukacja to relacja"

"Ucz się i czytaj w różnych językach - wybrane aspekty CLIL"

"Przestrzeń Edukacji 21. Otwieramy szkołę!"

"EDUInspir@cje 2016"

"Szkoła przestrzenią do nauki i życia"

"Metodyka nauczania dwujęzycznego"

"Rozszyfrować neurodydaktykę i sprawić, aby nauka była radosna i twórcza"

"Zarządzanie zespołem nauczycielskim - model couchingowy"

"Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach"

"Erasmus. Edukacja szkolna"

"Europa dla obywateli"

"Ocenianie kształtujące w procesie dydaktycznym"

"e-Podręczniki do kształcenia ogólnego"

"Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności" - projekt pilotażowy

"Destination Imagination"

"Pedagogika TRIZ - metodyka"

"Dysleksja - problem znany i nieznany"

"Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią"

"Warsztaty teatralne"

"Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności - Gimnazjum - 2016/2017"

"Kod zachowania, czyli jak rozumieć bardzo trudne zachowania dzieci w szkole i jak tym dzieciom pomagać?"

"Trzy światy - autyzm, zespól Aspergera, ADHD"

"Warsztaty antydyskryminacyjne. Przezwyciężenie uprzedzeń i dyskryminacji"

„Edukacja na Nowo w laboratorium szkoły przyszłości”

„Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie.”

„Kreatywność - techniki twórczego myślenia"

„Uczeń z ASD”

"Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość"

"Empathetic and inclusive teaching - how to motivate teenage students"

"Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności - Gimnazjum - 2015/2016"

"Dolina polonistyczna"

"Stres jako nieodłączny towarzysz ucznia i nauczyciela: refleksje w kontekście sprawdzianów i egzaminów"

"Sposoby pracy z trudnym uczniem"

"Praktyczne aspekty przywództwa edukacyjnego"

"Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnej szkoły"

"Bilingual education - best practices"

"EduCamp z mocą zmieniania świata"

"Budowanie relacji z uczniem i rodzicem"

"Palisz - Przegrywasz. Interwencja antytytoniowa w szkole"

do góry